Maak kennis met SO Fier

Een goede school zijn, en méér dan dat. SO Fier is dé school voor cluster 4 onderwijs in de stad Utrecht. We zijn trots op wie we zijn en wat we doen. Trots op onze expertise, onze kennis en kunde. En vooral: trots op onze leerlingen, die ons elke dag motiveren het beste onderwijs te geven. We heten dan ook niet voor niks SO FIER.

 

Meer dan gewoon een goede school

Natuurlijk is de kern van wat wij doen: goed, passend onderwijs geven. We werken vanuit een stevig didactisch en goed doordacht pedagogisch plan aan de doelen van rekenen, lezen, taal, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘leren leren’. De leerlingen van SO Fier hebben, hoe verschillend ze ook zijn, iets méér nodig om goed tot ontwikkeling te komen. Meer aandacht en meer structuur. Meer duidelijkheid. Meer overzicht of meer ruimte. Soms meer tijd of geduld. Binnen onze school hebben we daarvoor allerlei voorzieningen, zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. Zo kun je hier zijn wie je bent en je ontwikkelen tot wie en wat je wil worden. Of je nou leerling, leerkracht of ouder bent.
 
Als leerkracht werk je hier samen in een team met onder meer onderwijsassistenten, leraarondersteuners, IB’ ers, schoolopleiders, gedragswetenschappers en orthopedagogen. We bieden veel verschillende praktijklessen van vakdocenten: gym, kookles en handvaardigheid staan standaard op het rooster. En laten we vooral Willem, onze schoolhond, niet vergeten. Een gezellig maatje voor wie het even nodig heeft.  

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op!

 

Ons gebouw

We werken in een prachtig nieuw gebouw in een boomrijke buitenruimte aan de rand van Tuindorp in Utrecht. Elke groep, waar maximaal twaalf leerlingen in zitten, heeft een eigen toilet en een eigen af te sluiten rustige werkplek voor kinderen die dat fijn vinden. Gewoon in de eigen klas. Wel zo fijn en veilig, want je hebt altijd het overzicht. Kom kijken en ervaar de rust die in onze fijne school dan ook heerst.

 

Samen lukt er veel

Op SO Fier sta je er nooit alleen voor. We werken binnen verschillende bouwen intensief met elkaar samen. En samen betekent ook echt: samen en voor elkaar. Hulp vragen en hulp aanbieden is hier elke dag weer vanzelfsprekend. We leren van elkaar, dankzij de enorme hoeveelheid en diversiteit aan expertise die iedere collega meebrengt. En, ook niet onbelangrijk: we maken veel plezier met elkaar in ons team!